Maastricht School of Management

Hà Lan Hà Lan

87 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường quản lý Maastricht (Maastricht School of Management (MSM)) là nhà cung cấp giáo dục quản lý hàng đầu tại Hà Lan. Trường có một loạt các chương trình quản lý bao gồm 1 MBA (thạc sỹ quản trị kinh doanh), 1 MSc (thạc sỹ khoa học), 1 MBA quản trị (EMBA), 1 MBA đào tạo từ xa toàn cầu, 1 DBA (tiến sỹ quản trị kinh doanh), 1 PhD (tiến sỹ triết học). Thêm vào đó, trường quản lý Maastricht cũng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận thiết kế riêng cho chuyên gia quản lý

Các ngành học tại Maastricht School of Management

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Maastricht School of Management

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€16,300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học