Hotelschool The Hague

Hà Lan Hà Lan

40 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Hotelschool The Hague (Hotelschool The Hague) là trường đại học khoa học ứng dụng duy nhất tại Hà Lan, được thành lập năm 1929 bởi HORECAF – tổ chức sử dụng lao động cho khách sạn và phục vụ ngành công nghiệp. Hotelschool có một khóa học cử nhân quốc tế hệ 4 năm; hệ 2 năm được coi như chương trình Fast Track quốc tế. Từ tháng 10/2001, trường cũng tổ chức khóa học thạc sỹ về quản lý khách sạn hệ 1 năm (hợp tác với trường quản lý Rotterdam (RSM) thuộc đại học Erasmus)

Các ngành học tại Hotelschool The Hague

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Hotelschool The Hague

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€12,020

BẬC CAO HỌC

€19,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học