Gerrit Rietveld Academie

Hà Lan Hà Lan

128 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Gerrit Rietveld Academy (The Gerrit Rietveld Academy) là một trường đại học khoa học ứng dụng Mỹ thuật và Thiết kế với khoảng 1000 sinh viên. . Nguồn gốc của trường là sự hợp nhất của ba trường trung học vào năm 1924. Học viện cung cấp hai chương trình cấp bằng cử nhân (Cử nhân Mỹ thuật và Cử nhân thiết kế) và bốn chương trình bằng thạc sĩ (thạc sỹ nghệ thuật, Thạc sĩ Nghệ thuật Ứng dụng, Thạc sĩ thiết kế, và Thạc sĩ Kiến trúc nội thất). Học sinh có ý định theo đuổi học bằng thạc sĩ có thể đăng ký học tại Viện Sandberg. Gerrit Rietveld Academie cũng cung cấp các khóa học dự bị.

Các ngành học tại Gerrit Rietveld Academie

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Gerrit Rietveld Academie

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€4,610

BẬC CAO HỌC

€4,610

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!