Christelijke Hogeschool Ede

Hà Lan Hà Lan

103 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Christelijke Hogeschool Ede (Christelijke Hogeschool Ede - CHE) là ngôi nhà chung của hơn 400 giảng viên và 4.200 sinh viên và trường tọa lạc tại Ede Netherlands. Mục tiêu của trường là cung cấp các chương trình học chất lượng cao, giáo dục chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, Quản lý Nhân sự, Truyền thông, Báo chí, Công tác xã hội và dịch vụ, xã hội, sư phạm Điều dưỡng, Thần học và Tôn Giáo, giáo dục tôn giáo và đào tạo giáo viên cho bậc giáo dục tiểu học.

Các ngành học tại Christelijke Hogeschool Ede

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Christelijke Hogeschool Ede

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học