Aeres University of Applied Sciences

Hà Lan Hà Lan

44 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học khoa học ứng dụng CAH Dronten (CAH Dronten University of Applied Sciences (CAH DUAS)) là học viện giáo dục chuyên nghiệp, nằm ở trung tâm Hà Lan thuộc tỉnh Polder, Flevoland. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, rau quả, kinh doanh nông nghiệp, khoa học động vật học. Trường có 80 giảng viên. Hàng năm, khoảng 150 du học sinh đăng ký theo học các khóa học tiếng Anh, được cung cấp hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, đại học, viện nghiên cứu trên toàn thế giới

Các ngành học tại Aeres University of Applied Sciences

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Aeres University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,120

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,020

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€6,510

BẬC CAO HỌC

€6,510

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học