Universiti Putra Malaysia (UPM)

Malaysia Malaysia

1568 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học Dược được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học Putra Malaysia, được thành lập vào năm 1971được biết đến như một trường đại học chuyên về nông nghiệp. UPM đã mở rộng chuyên môn của mình ra các ngành khác nhau như kỹ thuật, khoa học y tế, khoa học thuần túy, kinh tế, quản lý, giáo dục, ngôn ngữ và truyền thông. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học với 17 khoa. Bằng nghiên cứu được cung cấp thông qua chín viện nghiên cứu.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universiti Putra Malaysia (UPM)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

801

TỔNG ĐIỂM

19%

GIẢNG DẠY

26.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.1%

NGHIÊN CỨU

18.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

18.1%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

202

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM12,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

RM7,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM15,540

BẬC CAO HỌC

RM40,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!