Universiti Selangor (UNISEL)

Malaysia Malaysia

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học công nghiệp Selangor, thành lập năm 1999 là các trường đại học tư nhân đầu tiên thuộc sở hữu Nhà nước và hiện là duy nhất tại Malaysia. Đại học có hơn 12.000 sinh viên trong nước và quốc tế ghi danh theo học. Trường hoạt động tại hai cơ sở - Shah Alam và Bestari Jaya. Cơ sở Shah Alam của UNISEL là nơi đào tạo của Khoa Khoa học Công nghệ sinh học và Đời sống, Khoa Khoa học y sinh và sức khỏe, Khoa Nghệ thuật công nghiệp và công nghệ Thiết kế và Trường Quản lý dành cho sinh viên đã tốt nghiệp UNISEL (UGSM). Các chương trình được cung cấp là các chương trình lấy văn bằng, chương trình đại cương, chương trình đại học và sau đại học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Universiti Selangor (UNISEL)

 • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universiti Selangor (UNISEL)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM13,840

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM16,850

BẬC CAO HỌC

RM14,900

HỌC NGHỀ

RM13,100

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!