ATI College

Malaysia Malaysia

18 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1996 tại Sabah, cao đẳng ATI (ATI College) là nhà đào tạo giáo dục về khách sạn và du lịch. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận và bằng cử nhân quốc gia (HND) về khách sạn, du lịch, nghiên cứu ẩm thực. Học viện giảng dạy thông qua 3 trường: ẩm thực, khách sạn, du lịch. Khóa học phát triển kỹ năng cũng được cung cấp tại ATI.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại ATI College

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ATI College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM13,840

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!