Curtin University, Malaysia

Malaysia Malaysia

77 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cơ sở Sarawak của trường Đại học Công nghệ Curtin, đi vào hoạt động năm 1999 với tư cách cơ sở đào tạo ở nước ngoài của của Đại học Công nghệ Curtin, Tây Úc. Nằm ở Miri, Sarawak, Curtin Sarawak là cơ sở đào tạo của một trường đại học nước ngoài đầu tiên ở Đông Malaysia. Khuôn viên Sarawak có số lượng sinh viên quốc tế theo học là 2.700 đến từ hơn 40 quốc gia. Các khóa học được cung cấp là chuuwong trình đại cương, chương trình đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kinh doanh, máy tính, kỹ thuật, phương tiện truyền thông, văn hóa và địa chất.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Curtin University, Malaysia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM13,840

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

RM6,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM37,530

BẬC CAO HỌC

RM38,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!