AIMST University

Malaysia Malaysia

16 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học AIMST thành lập vào năm 2001, là một viện giáo dục đại học đăng ký với Bộ Giáo dục Đại học. Trường cung cấp các chương trình đại cương, văn bằng, các chương trình đại học và sau đại học. Các khoa bao gồm y khoa, nha khoa, dược phẩm, y tế liên ngành nghề, khoa học ứng dụng, kỹ thuật và công nghệ máy tính, quản lý kinh doanh, nghiên cứu nói chung & đại cương và nguồn nhân lực

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại AIMST University

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại AIMST University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM6,471

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

RM6,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!