Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Nhật Bản Nhật Bản

281 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

38.1%

GIẢNG DẠY

45.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

29.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

70.9%

NGHIÊN CỨU

28.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

41.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

381

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

¥70,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

¥496,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!