Tokyo Institute of Technology

Nhật Bản Nhật Bản

4159 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học Kỹ thuật và Công nghệ được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Học viện Công nghệ Tokyo (Tokyo Tech) là một cơ sở đào tạo công lập có hơn 130 năm truyền thống giảng dạy. Trường nằm trong top những trường Đại học Khoa học và Công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Trường có 1 chương trình Cử nhân và một số chương trình Thạc sỹ, Tiến sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có hai loại học bổng dành cho các sinh viên quốc tế. Trường cũng hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nhập học, nhà ở cho sinh viên quốc tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Tokyo Institute of Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

46.4%

GIẢNG DẠY

54.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

39.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

68.1%

NGHIÊN CỨU

52.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

39.9%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

58

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

¥1,452,305

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

¥535,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!