University of Rome Tor Vergata

Ý Ý

71 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

University of Rome Tor Vergata is a public educational provider based in Rome, Italy- with a 600 hectare-wide campus. Study options are offered across its 19 departments covering disciplinary areas including Economics; Law; Engineering; Arts Medicine; Mathematics; Physics; and Natural Sciences. The University ranked 7th nationally in Italy in recent QS World University Rankings.

Các ngành học tại University of Rome Tor Vergata

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Luật Luật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Rome Tor Vergata

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

35.3%

GIẢNG DẠY

23.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

51.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.2%

NGHIÊN CỨU

17.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

67.1%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

511

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€5,000

BẬC CAO HỌC

€2,230

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!