University of Rome III

Ý Ý

18 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Rome III (Rome Tre), ra đời năm 1992, là rường xếp hạng cao trong số các trường đại học công lập ở Ý, với hơn 40.000 sinh viên đang theo học. Trường có các chương trình bằng tiếng Anh ở cả hai bậc đại học và sau đại học, bao gồm các ngành Kinh tế và Khoa học Chính trị. Rome Tre có chương trình hỗ trợ việc làm cho sinh viên quốc tế.

Các ngành học tại University of Rome III

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Luật Luật
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Rome III

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

30.2%

GIẢNG DẠY

25.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

41.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

39.9%

NGHIÊN CỨU

21.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

53.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

801

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€480,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!