University of Pavia

Ý Ý

113 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

The University of Pavia, founded in 1361, is one of the world’s oldest educational providers, based in Pavia, Italy. The University is home to 24,000 students and still offers students individual attention; it offers a wide range of programmes at both undergraduate and postgraduate levels across its 18 departments. Pavia enjoys a 95% employment rate, a year on graduation.

Các ngành học tại University of Pavia

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Pavia

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

39.8%

GIẢNG DẠY

27.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

48%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

59.9%

NGHIÊN CỨU

26.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

65.5%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

601

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€2,613

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€4,390

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!