University of Modena and Reggio Emilia

Ý Ý

38 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

The University of Modena and Reggio Emilia, founded in 1175 is one of Italy’s oldest universities. The University offers a wide range of programs at the undergraduate and postgraduate levels and comprises 14 departments. The University of Modena and Reggio Emilia ranks among top 8 medium sized universities in Italy and is home to over 19,000 students.

Các ngành học tại University of Modena and Reggio Emilia

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Modena and Reggio Emilia

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

40.9%

GIẢNG DẠY

30.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

38.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

49%

NGHIÊN CỨU

22.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

72.4%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

701

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!