University of Milan

Ý Ý

88 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Tổng quan

Tổng quan

The University of Milan is a public educational provider based in Italy. The University is home to 8 faculties and 2 schools and offers numerous study options in English. Some subject areas covered include Political Sciences; Economics; Finance; Environmental and Food Economics; Industrial Chemistry; Molecular Biology; Computer Science; International Relations; Law; Chemistry; Bioinformatics; and Sustainable Development.

Các ngành học tại University of Milan

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Luật Luật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Milan

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

43.6%

GIẢNG DẠY

33.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

43.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.5%

NGHIÊN CỨU

29%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

72.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

301

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!