University of Milan-Bicocca

Ý Ý

13 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

The University of Milano- Bicocca, founded in 1998, is an educational provider based in Bicocca, Italy. The University offers students 71 study options across 16 faculties covering subject areas including Economics and Statistical Sciences; Law; Medicine and Surgery; Psychology; Educational Sciences; Natural Sciences; and Sociology. The University ranks 24th globally and 1st in Italy in the Times Higher Education Rankings 2015.

Các ngành học tại University of Milan-Bicocca

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Milan-Bicocca

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

46.1%

GIẢNG DẠY

27.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

45.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

39.2%

NGHIÊN CỨU

24.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

91.8%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

450

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€15,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!