Ca' Foscari University of Venice

Ý Ý

639 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học Kinh Tế Châu Á được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ca' Foscari University of Venice

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

28.3%

GIẢNG DẠY

25.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

53.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.1%

NGHIÊN CỨU

25.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

36.5%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

751

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€1,200

BẬC CAO HỌC

€1,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!