Ca' Foscari University of Venice

Ý Ý

166 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ca' Foscari University of Venice

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

32.0%

GIẢNG DẠY

33.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

58.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

40.9%

NGHIÊN CỨU

27.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

33.5%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

801

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€1,200

BẬC CAO HỌC

€1,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!