Ca' Foscari University of Venice

Ý Ý

527 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ca' Foscari University of Venice

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

28.3%

GIẢNG DẠY

25.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

53.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.1%

NGHIÊN CỨU

25.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

36.5%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

751

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€1,200

BẬC CAO HỌC

€1,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!