Accademia Del Lusso

Ý Ý

285 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Accademia Del Lusso is the school of fashion and design in Milan, Italy offering high-level training which is both innovative and creative. Since its founding in 2005, it has acted as the meeting place between the demands of the job market – always on the lookout for ever-more specific professional profiles – and the aspirations of those who wish to embark on a career with the big names in fashion, luxury, and high-end products. It trains the key professional figures who operate within the sector, from fashion to marketing, brand management to fashion design and fashion communication, while maintaining a constant contact with the business world. The school’s main location is situated on Via Montenapoleone in Milan, an essential destination for all those who want to work as professionals in the sector.

Các ngành học tại Accademia Del Lusso

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Accademia Del Lusso

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€16,900

BẬC CAO HỌC

€23,900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học