COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của trường.

University of Limerick

Ireland Ireland

1412 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học Kinh doanh Quản lý được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

The University of Limerick (UL) is an independent, internationally focused university with over 11,000 students, located in Ireland. The University has a proud record of innovation in education and excellence in research and scholarship. UL offers 72 undergraduate programs and 103 taught postgraduate programs across faculties of arts, humanities and so on. UL has close links with industry from undergraduate to postdoctoral level and students are placed in Ireland and internationally, in North America, Europe and South East Asia.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Limerick

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

35.3%

GIẢNG DẠY

20.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

83.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

39.2%

NGHIÊN CỨU

23.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

54.6%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

521

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,750

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€12,000

BẬC CAO HỌC

€12,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!