Institute of Technology Tallaght

Ireland Ireland

24 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện công nghệ Tallaght (Institute of Technology Tallaght) là trung tâm giáo dục đại học và đào tạo chuyên môn tại địa hạt Nam Dublin. Được thành lập tháng 9/1992, trường có 3,700 sinh viên chính quy và tại chức theo học, 400 nhân viên nhà trường. Học viện công nghệ Tallaght là trường độc lập, xếp hạng 3 trong giáo dục đại học. Các trường trực thuộc học viện: kinh doanh & nhân văn, kỹ thuật, khoa học & máy tính. Xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm, hội thảo thành thế mạnh của trường trong mảng công nghệ nghệ thuật

Các ngành học tại Institute of Technology Tallaght

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Institute of Technology Tallaght

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,500

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€8,650

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học