Dublin City University

Ireland Ireland

650 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học Kinh doanh Quản lý được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Dublin City University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

28.3%

GIẢNG DẠY

21%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

71.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42.8%

NGHIÊN CỨU

25.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

49.7%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

429

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€14,211

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€9,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€14,520

BẬC CAO HỌC

€15,420

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!