College of Management and IT (CMIT)

Ireland Ireland

30 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established in 2004, College of Management and IT (CMIT) is the leading provider of certified / accredited elearning and distance learning education in Ireland. CMIT was the first distance learning college to become FETAC registered and the first to offer FETAC qualifications through eLearning. Most courses are assessed by project work and assignments. It offers courses in business and management; childcare and education; psychology and counseling; travel and tourism, and much more.

Các ngành học tại College of Management and IT (CMIT)

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại College of Management and IT (CMIT)

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€1,600

HỌC NGHỀ

€200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!