Centre of English Studies

Ireland Ireland

Tổng quan

Tổng quan

Founded in 1979, Centre of English Studies is an English language institution and has one of its six schools based in Ireland. It is one of the most respected English language schools in Europe and has over 30 years' experience teaching the English language to students from across the globe. It offers programs in general English, intensive English, business English, and much more. CES has an international reputation for the care and attention that its students receive; all of its teachers hold a university degree and an ACELS recognised teaching qualification.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Điểm nổi bật tại Centre of English Studies

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,500

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€6,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học