Cẩm nang du học - Ebook các trường đại học

Cẩm nang du học của hơn 80 trường đại học quốc tế đến từ 10 quốc gia phổ biến như Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand,…

Để tải cẩm nang cho khóa học và địa điểm yêu thích của bạn, hãy lọc thông tin ở mục Tùy chỉnh tìm kiếm. Bạn có thể tải cẩm nang của nhiều trường cùng một lúc bằng việc lọc ngành học.

Các cẩm nang du học đầy ắp thông tin này chỉ duy nhất có tại Hotcourses Vietnam và hoàn toàn miễn phí các bạn nhé! .

Tất cả các quốc gia
Chọn bậc học
Aston University, Birmingham

Aston University, Birmingham

Anh Quốc

9981 LƯỢT XEM

International Prospectus 2016

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

177 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
The University of Queensland

The University of Queensland

Úc

47660 LƯỢT XEM

25 NHẬN XÉT /

Undergraduate Guide

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

162 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
City, University of London

City, University of London

Anh Quốc

5668 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

97 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Australian National University

Australian National University

Úc

23614 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

Postgraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

91 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

Úc

26031 LƯỢT XEM

3 NHẬN XÉT /

RMIT Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

84 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Western University (Ontario)

Western University (Ontario)

Canada

25229 LƯỢT XEM

Viewbook 2017

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

81 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of Adelaide

University of Adelaide

Úc

19020 LƯỢT XEM

5 NHẬN XÉT /

International Undergraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

55 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Douglas College

Douglas College

Canada

9185 LƯỢT XEM

Post-Degree Program Brochure

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

52 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of Brighton

University of Brighton

Anh Quốc

7834 LƯỢT XEM

International Student Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

51 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of Technology Sydney - UTS

University of Technology Sydney - UTS

Úc

16098 LƯỢT XEM

6 NHẬN XÉT /

International Postgraduate Prospectus

Nội dung bao gồm About UTS, Support Services, Scholarships, Accomodation & Living Costs, Admission Requirements & Fees

47 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ