Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Lincoln University

Bạn mơ ước du học tại Lincoln University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 8 học bổng du học cấp bới Lincoln University

Environment, Society and Design Summer Scholarships
Bậc học:
Thời hạn:
9 October 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$4,500.00 (64,285,714 đ)
Agriculture and Life Sciences Faculty Summer Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
15 September 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$6,000.00 (85,714,286 đ)
Lincoln University Undergraduate Vice-Chancellor's Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
27 October 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$5,000.00 (71,428,571 đ)
Lincoln University International Undergraduate Scholarship
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
29 June 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$3,000.00 (42,857,143 đ)
Lincoln University International Pathway Merit Scholarship
Bậc học:
Career based/Vocational
Thời hạn:
11 July 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$2,500.00 (35,714,286 đ)
Lincoln University International School Leavers Scholarship (ISLS)
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
27 October 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$10,000.00 (142,857,143 đ)
Lincoln University Doctoral Scholarships
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
30 September 2023
Loại học bổng:
Other Discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
180-credit Taught Master Merit Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
27 October 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Liên hệ nhà trường