COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 17 khóa học Kỹ thuật
1266
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 164

Học bổng
Xem 19 khóa học Kỹ thuật
2109
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 40 khóa học Kỹ thuật
2927
Lượt xem
55
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 17 khóa học Kỹ thuật
260
Lượt xem
courses
Institute of Technology Sligo

Institute of Technology Sligo

IRELAND Ireland
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
62
Lượt xem
1
Yêu thích

Đề xuất

Xem 11 khóa học Kỹ thuật
476
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Kỹ thuật
1086
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 6 khóa học Kỹ thuật
281
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Kỹ thuật
1124
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 41 khóa học Kỹ thuật
785
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
420
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Xem 17 khóa học Kỹ thuật
330
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Ireland? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close