Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Vocational Training Council (VTC)

Bạn mơ ước du học tại Vocational Training Council (VTC)? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 18 học bổng du học cấp bới Vocational Training Council (VTC)

CMA Testing and Certification Laboratories Admission Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ)
HKSAR Government Scholarship Fund - Talent Development Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)
VTC Design Education Fund
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$1,000.00 (3,030,303 đ) - HK$8,000.00 (24,242,424 đ)
Self-financing Post-secondary Scholarship Fund - Outstanding Performance Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)
HKSAR Government Scholarship Fund - Reaching Out Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)
Self-financing Post-secondary Scholarship Fund - Best Progress Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)
HKSAR Government Scholarship Fund - Outstanding Performance Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)
Self-financing Post-secondary Scholarship Fund - Reaching Out Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)
HKSAR Government Scholarship Fund - Best Progress Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ) - HK$80,000.00 (242,424,242 đ)

Tư vấn du học