Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ City University of Hong Kong

Bạn mơ ước du học tại City University of Hong Kong? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 31 học bổng du học cấp bới City University of Hong Kong

Scholarship for Outstanding Student Athletes in Distance Running
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$12,500.00 (37,878,788 đ)
Mr. Herman Hu Outstanding Student Athletes Entrance Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$40,000.00 (121,212,121 đ)
College of Science and Engineering Student Sports Awards
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$5,000.00 (15,151,515 đ)
Mr. Herman Hu Outstanding Sports Talents Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$50,000.00 (151,515,152 đ) - HK$90,000.00 (272,727,273 đ)
Residence Scholarship Scheme for Student Athletes
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$11,200.00 (33,939,394 đ)
Outstanding Athletes Entrance Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$140,000.00 (424,242,424 đ)
Dr. Lam Kwok Pun Memorial Scholarships for Outstanding Athletes
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ)
Department of Accountancy - Undergraduate Entrance Scholarships for Direct Entrants
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Department of Computer Science Entrance Grants
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
HK$10,000.00 (30,303,030 đ)

Tư vấn du học