2283 học bổng du học Khoa học Xã hội và Truyền thông

Học bổng, phần thưởng và quỹ hỗ trợ du học:

Giờ đây bạn dễ dàng tìm học bổng du học của các trường đại học trên thế giới. Hệ thống tìm học bổng mới của Hotcourses cập nhật thông tin của hơn 5.300 học bổng từ hơn 420 trường ở 15 điểm đến du học phổ biến. Nếu cần hỗ trợ, đừng ngại liên hệ với IDP Việt Nam để được tư vấn miễn phí về học bổng du học dành cho sinh viên Việt Nam.

F A Hayek Scholarship in Economics or Political Science
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$16,500.00 (239,491,800 đ)
Australian Government Research Training Program (AGRTP) International Fee Offset Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
100% of fees
Legacy Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
US$2,000.00 (48,745,000 đ)
YouAreWelcomeHere scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Honors College Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Other Discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
International Research Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Other Discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
https://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/fees-funding/masters-funding/departmental-bursaries-scholarships/business-economic
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
20% of fees
Sir Jack Cater Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
£3,000.00 (89,516,470 đ)
Legacy Scholarship Program
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Tư vấn du học