Budapest Metropolitan University

Hungary Hungary

446 LƯỢT XEM

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Budapest Metropolitan University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

Ft3,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

Ft5,530

BẬC CAO HỌC

Ft6,670

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học