The Chinese University of Hong Kong

Hồng Kông Hồng Kông

1547 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Chinese University of Hong Kong

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

55

TỔNG ĐIỂM

70.7%

GIẢNG DẠY

59.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

89.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

54.1%

NGHIÊN CỨU

64.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

84.5%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

49

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$35,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$10,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$145,000

BẬC CAO HỌC

HK$91,070

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!