Hong Kong University of Science and Technology

Hồng Kông Hồng Kông

1279 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 66

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Hong Kong University of Science and Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

66

TỔNG ĐIỂM

68.8%

GIẢNG DẠY

50.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

97.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

65.1%

NGHIÊN CỨU

62.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

86.6%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

34

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$85,860

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$18,615

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

HK$73,160

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!