Hong Kong University of Science and Technology

Hồng Kông

3674 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Hong Kong University of Science and Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

46

TỔNG ĐIỂM

73.5%

GIẢNG DẠY

56.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

84.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

65.8%

NGHIÊN CỨU

67.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

93.9%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

37

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$85,860

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$17,952

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

HK$79,060

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!