The Hong Kong Polytechnic University

Hồng Kông Hồng Kông

1951 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Khóa học Nhãn khoa được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Established in 1972, Hong Kong Polytechnic (PolyU) is a public University based in Hong Kong. PolyU has a student enrolment of around 28,000 and offers world-class facilities, which include a luxury hotel and an industrial centre. The School of Design is ranked as one of the top design schools in the world (Business Insider) and the School of Hotel Tourism and Management second in the world. QS ratings places PolyU 6th among world’s young universities. About 95.4% of PolyU graduates are employed after studies in their chosen fields. The University has strong networks and partnerships that provide opportunities for research and internships. PolyU offers specially designed programmes that include hands-on training. The University also offers entry scholarships to recognize outstanding prospective students.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Hong Kong Polytechnic University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

171

TỔNG ĐIỂM

55.9%

GIẢNG DẠY

41%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

94.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42.3%

NGHIÊN CỨU

46.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

71.8%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

91

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$63,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$12,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$140,000

BẬC CAO HỌC

HK$152,290

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!