Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông Hồng Kông

80 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Vocational Training Council (VTC)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$60,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$50,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$60,690

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!