Hong Kong Baptist University

Hồng Kông Hồng Kông

982 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Hong Kong Baptist University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

37.1%

GIẢNG DẠY

23.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

89.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36.6%

NGHIÊN CỨU

14.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.2%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

277

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$40,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

HK$22,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$140,000

BẬC CAO HỌC

HK$130,450

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!