University of Regensburg

Đức Đức

138 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Regensburg (UR) là một cơ sở đào tạo đặt tại Regensburg, Đức. UR có hàng loạt các chương trình thuộc các lĩnh vực Luật, Kinh doanh, Kinh tế, y dược, Lịch sử Nghệ thuật, Toán học, Vật lý, Văn học, Ngôn ngữ, Văn hóa, Hóa học, Nhân văn, Tâm lý học, Giáo dục, Khoa học Thể dục và Hệ thống thông tin.

Các ngành học tại University of Regensburg

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Regensburg

Xếp hạng

Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

591

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

501

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€3,250

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€2,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!