University of Passau

Đức Đức

21 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Passau

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

44.1%

GIẢNG DẠY

33.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

58.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

46.5%

NGHIÊN CỨU

39.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

56.3%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!