University of Marburg

Đức Đức

119 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Marburg, ra đời năm 1527 tại Marburg, Đức. Trường cung cấp nhiều chương trình học ở các lĩnh vực Luật, Tâm lý học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Sinh học, Khoa học Máy tính, Văn hóa, Nghiên cứu Đức, Lịch sử Nghệ thuật, Triết học và Khoa học Xã hội

Các ngành học tại University of Marburg

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Marburg

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

40.9%

GIẢNG DẠY

33.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

55.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42.1%

NGHIÊN CỨU

28.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

701

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!