University of Konstanz

Đức Đức

247 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Konstanz là trường có quy mô cỡ trung đặt tại Konstanz, Đức. Trường có các lĩnh vực Nhân văn, Chính trị, Luật, Kinh tế, Toán và Khoa học Tự nhiên. Đại học Konstanz là trường số 1 tại Đức theo bảng xếp hạng quốc tế của  QS Top 50 Under 50. Hiện nay trường có hơn 1.300 sinh viên quốc tế từ 90 quốc gia trên toàn cầu.

Các ngành học tại University of Konstanz

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Konstanz

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

48.0%

GIẢNG DẠY

39%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

69.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

69.6%

NGHIÊN CỨU

44.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

59.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

443

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,720

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€3,000

BẬC CAO HỌC

€3,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!