University of Kiel (CAU)

Đức Đức

214 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Kiel (CAU) đặt tại Schlewig-Holstein, Đức. Trường là ngôi nhà của 25.000 sinh viên theo học 185 chương trình khác nhau với hơn 80 lĩnh vực bao gồm Kinh tế Tiêu dùng và Dinh dưỡng, Toán Tài chính, Địa lý, Địa Vật lý, Khoa học Trái Đất, Quản lý Bệnh viện, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu, Sinh học Phân tử, Kinh tế Xã hội, Khoa học Thể thao và Tâm lý học.

Các ngành học tại University of Kiel (CAU)

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Kiel (CAU)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

251

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,640

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học