University of Heidelberg

Đức Đức

1260 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Heidelberg, thành lập năm 1386, là một trường đại học nghiên cứu đặt tại Heigelberg, Đức. Hiện có hơn 30.000 sinh viên đang theo học tại các chương trình được giảng dạy ở 12 khoa của trường. Các ngành đào tạo gồm: Sinh học, vật lý, Thiên văn, Ngôn ngữ hiện đại, Luật, Thần học, Văn hóa và hành xử, Kinh tế và Khoa học Xã hội.

Các ngành học tại University of Heidelberg

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Heidelberg

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

44

TỔNG ĐIỂM

73.5%

GIẢNG DẠY

67.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

67.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

54.6%

NGHIÊN CỨU

60.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

96.2%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

66

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

47

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,210

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,420

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€4,110

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!