University of Bonn

Đức Đức

298 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 112

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Bonn là một trong những trường nổi tiếng về giáo dục bậc cao và nghiên cứu của Đức cũng như châu Âu. Trường có hơn 34.000 sinh viên theo học các lĩnh vực Luật, Kinh tế, Y Dược, Nghệ thuật, Nông nghiệp, Khoa học Tự nhiên, Toán học.

Các ngành học tại University of Bonn

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nhân văn Nhân văn
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Bonn

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

112

TỔNG ĐIỂM

61.1%

GIẢNG DẠY

48.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

67.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

55.5%

NGHIÊN CỨU

48.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

85.2%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

226

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

84

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€6,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!