Ulm University

Đức Đức

247 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Ulm nằm tại Ulm, Baden-Wuerttemberg, Đức. Trường giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Sinh học, Kỹ sư Hóa học, Công nghệ Viễn thông, Lý sinh, Hệ thống Nhận thức (Cognitive System), Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Y tế Phân tử, Vật liệu tiên tiến, Tài chính và Vật lý.

Các ngành học tại Ulm University

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ulm University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

141

TỔNG ĐIỂM

57.9%

GIẢNG DẠY

40.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

57.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

75.7%

NGHIÊN CỨU

36.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

94.9%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€2,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!