Leibniz University of Hannover

Đức Đức

141 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Leibniz University of Hannover được thành lập năm 1831 là một cơ sở giáo dục đặt tại Úc. Trường có 9 khoa với hơn 160 khóa học chính quy và tại chức. Trường mang đến hơn 90 lựa chọn học tập và có hơn 25.000 sinh viên chọn học các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, luật, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế

Các ngành học tại Leibniz University of Hannover

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Luật Luật
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Leibniz University of Hannover

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

37.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

51.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

50.3%

NGHIÊN CỨU

32.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

44.6%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€10,476

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€2,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!