Karlsruhe Institute of Technology

Đức Đức

1002 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Tổng quan

Tổng quan

Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) là mộ cơ sở đào tạo công lập và là một trung tâm nghiên cứu quốc gia của Hiệp hội Helmholtz, đặt tại Đức. Với khoảng 9400 cán bộ và 25000 sinh viên, KIT là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu lớn nhất châu Âu về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật. KIT mang đến trải nghiệm giáo dục tuyệt vời thông qua tập trung giảng dạy định hướng nghiên cứu và mua lại các công nghệ nghiên cứu liên ngành.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Karlsruhe Institute of Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

135

TỔNG ĐIỂM

58.3%

GIẢNG DẠY

46.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

67.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

92.5%

NGHIÊN CỨU

47.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

75.7%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

116

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,915

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,260

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€17,310

BẬC CAO HỌC

€3,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!