Jacobs University Bremen

Đức Đức

1475 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Jacobs University Bremen

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

46.4%

GIẢNG DẠY

40.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

83.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

60%

NGHIÊN CỨU

33%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

62.4%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€20,000

BẬC CAO HỌC

€17,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!