Jacobs University Bremen

Đức Đức

483 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Jacobs University Bremen

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

40.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

88.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

55.1%

NGHIÊN CỨU

33.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

50.7%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€20,000

BẬC CAO HỌC

€17,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!