IUBH University of Applied Sciences

Đức Đức

3399 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The IUBH is one of the leading private universities of Applied Sciences based in Germany. The institution covers subject areas including Aviation, Event, International, Hospitality, and Tourism and Marketing Management at the bachelor’s level, and International Management with various specialisations, Transport & Logistics Management as well as an MBA in International Business at the master’s level. IUBH lecturers help students find the link between theory and practice. Most of them are experienced at an international level themselves and integrate this into what they teach students through case studies, projects and internships, among others. About 87% of IUBH graduates begin their careers within three months of graduation.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại IUBH University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€10,800

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€11,970

BẬC CAO HỌC

€14,940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!